Snář...

A.

14. března 2011 v 16:12
A

Archu viděti : mrzutost přijde.

Arcibiskupa viděti : rychlá smrt.

Apoštola viděti : zpráva.

Angličana viděti, nebo s ním mluviti : falešné přátele a špatné věřitele míti.

Andělem býti : znamená velkou poctu, smrtelnou nemoc.

Anděla viděti : velké štěstí, potvrzení všech nadějí a přání, vítané zprávy.

Ananas jísti : pozvání na návštěvu.

Aloe viděti : starou známost obnoviti.

Almužny rozdávati : prospěch z podnikání.

Almužnu přijímati : dobré příjmy.

Abatyši viděti : pozor na pýchu a lest.

Armádu pochodovati viděti : pohroma, neštěstí.

Armádu v boji viděti : neštěstí a smutek.

Artyčoky viděti a je jísti : tajně trpěti, nastávající rozluka.

Audience u vznešené osoby : stěstí a výhra.

Automat viděti : výhodné v obchody.

B.

14. března 2011 v 16:12
B

Bál, účastnit se ho : znamená zvláštní štěstí, velké vyznamenání.

Baldachýn, pod ním státi : úcta a vážnost.

Balet viděti : klamání a podvod.

Balkon, na něm státi : opětování lásky.

Balon viděti : neštěstí na obzoru.

Balzam míti : zasloužit si chválu.

Bandity viděti : pronásledování.

Banku viděti : klidný život vésti.

Barvu roztírati : dobré obchody.

Baterku viděti : tajní nepřátelé.

Bavlnu tkáti nebo přísti : zisk.

Bavlník viděti : bohatství.

Bazilišky viděti : zármutek, truchlivost.

Beránka hopsati viděti : radost z dětí míti.

Berle, s nimi jíti : ztráta milé(ho), neohrabanost v obchodech.

Berle, někoho jiného s nimi jíti viděti : pomoc získati, od neznámého přítele podporován býti.

Besídka, v ní seděti : seznámiti se.

Běžeti a přitom z místa se nehnouti : snažiti se a namáhati bez úspěchu.

Běžeti nebo nebo někoho běžeti viděti : splnění přání, ke štěstí přijíti.

Bičem práskati : upřímností přátele získati.

Bídu velkou viděti : opovržení, pohrdání.

Biskupa viděti : přízeň od vysoké osoby.

Bláto, marast, jím se broditi, nebo zablácené šaty míti : neštěstí a zármutek.

Bledý býti : znamená nemoc.

Blechy na vlastním těle chytati : své nepřátele překonat.

Blechy, mnoho míti, jimi trápen býti : neštěstí, nepřátelé, chudoba, nouze.

Blesk viděti : nesvornost, hádka, nepříjemnost.

Bludiště : odstranění všech překážek.

Bobkové listy trhati : zmařené naděje.

Bodláky viděti : zrada.

Boha hovořiti slyšeti : radost.

Boha chváliti : trápení.

Boha viděti, s ním mluviti : starosti a zármutek.

Boha vzývati : radost.

Bohoslužbu navštíviti nebo slyšeti : obtížnou práci dostati.

Boj, zůčastniti se : usmíření.

Bojovati : do sporu se dostati.

Bojovati s divokým zvířetem a zvítěziti : od velkého nebezpečí zachráněn býti.

Bordel viděti : neštěstí, pronásledování, nemoc.

Borůvky jísti : skromná budoucnost.

Bos běhati : tělesná slabost.

Boudu s trhovým zbožím viděti : výhra, zisk.

Bouli míti : pozemek obdržeti.

Bouřka : špatné zprávy.

Bradavice : mrzutosti.

Brambory kopati : úsilí, nevděčná práce.

Brambory viděti nebo jísti : onemocněti.

Brány viděti : ztráta a nemoc.

Bratr, s ním se loučiti : konec zármutku.

Bratra zesnouti viděti : znamená ztráta možného nepřítele.

Brčál viděti nebo trhati : věrné přátelství.

Brk bílý míti : od falešného podezření očištěn býti.

Brk, jím psáti : brzká dobrá zpráva.

Brnkačku viděti nebo na ní hráti : se závistí mět co dělat.

Brnění nositi : hněv Vám přinese mnoho nepříjemností.

Brýle míti nebo používati : ješitným se stávati, posmívati se komu, měniti se.

Brýle nositi : opatrnost před přáteli.

Břečťan na zdi viděti : upevnění vztahů.

Břečťan viděti : štěstí, láska, přátelství.

Břečťan, z něho věněc víti : věrného přítele míti.

Břemeno, jím naložen býti : rychlé ukončení obchodů.

Břicho malé a hubené míti : zdlouhavý soud.

Břicho oteklé míti : znamená neštěstí a nepříjemnosti.

Břicho velké míti : zámožnost.

Burzovní dům viděti : Obchody dělati, jistota v podnikání.

Burzu viděti : hodně štěstí míti.

Buvola viděti : velká ztráta.

Č

14. března 2011 v 16:11
C

Cizoložství, pokušení odolati : vítězství nad nepřítelem.

Cizoložství spáchati : znamená velkou hádku.

Čarodějnici viděti : varování před falešnými přáteli.

Černocha viděti : Zlá předtucha.

Černý bez : naděje na uzdravení ze starého neduhu.

Červa viděti : hádka v domě.

Červánky : uzdravení.

Červánky ranní viděti : bouřlivé dny nastanou.

Česán(a) býti : veselá slavnost se chystá.

Česati vlasy : těžká, zbytečná práce.

Česnek cítiti : mrzutost.

Čísti : dobré zprávy.

Čočka, skrz ní se dívati : omyl.

Čočku jísti : mrzutost, roztržka.

Čočku rozsypati : škodu si sám způsobiti.

Čočku viděti : hádka.

Čtyřlístek nalézti : mimořádné štěstí.

F

14. března 2011 v 16:11
F

Fazole klíčiti viděti : dosáhnouti cíle.

Fazole pěkně vzrostlé a kvetoucí viděti : splnění přání.

Fazole spáliti : mnoho nepříjemností.

Fazole viděti a jísti : předzvěst hádky.

Fazole z lusků vyjímati : starost o budoucnost.

G

14. března 2011 v 16:11
G

Galejníka viděti : odvaha, smělost.

Granátové jablko viděti, nebo míti : skrze závěť nebo náhodu k bohatství přijíti.

H

14. března 2011 v 16:10
H

Hadry nositi : chudoba.

Hadry sbírati : období smutku míti.

Halapartnu viděti : krvavý spor.

Hambinec viděti : neštěstí, pronásledování, nemoc.

Harfenistku viděti : pozor na lehkomyslnou společnost.

Harfu viděti, na ní hráti : zklamání.

Harmonika foukací : příznivé zprávy.

Hermelín, do něj se oblékati : štěstí a bohatství.

Heřmánek : vysokého věku se dožíti.

Hlad míti : pracovitostí a spořivostí k bohatství a úctě přijíti.

Hláskovati se učiti : práce dobrá, zahálka špatná.

Hlavu bez trupu viděti : Štěstí a požehnání.

Hlavu černocha viděti nebo míti : dobré zprávy od vzdálených přátel nebo příbuzných.

Hlavu holiti : nebezpečná nemoc.

Hlavu lysou viděti : urážky zakusiti.

Hlavu mýti si : neštěstí uniknouti.

Hlavu rozcuchanou viděti : rozepře.

Hlavu setnouti jinému : dobré obchody dělati.

Hliniště : někdo proti Vám strojí úklady.

Hmyz viděti nebo míti : ztráty, lstivé žvásty, nemoc.

Hnůj viděti : výhra.

Hoblík viděti : smuteční událost v domě nebo v rodině.

Holiče viděti : dostat se do drbů.

Holohlavý býti : vysokého věku se dožíti.

Holou hlavu viděti : znamená výsměch.

Hon : trpělivostí ke šťastné budoucnosti.

Hospodu viděti : pozor na lehkomyslnost.

Hora, na ní vystoupiti : námaha, nepříjemnosti.

Hora, z ní sestoupiti : menší, ale čistý zisk.

Hora, sesutí viděti : silným nepřítelem pronásledování.

Horečka, někoho s ní ležeti viděti : štěstí v manželství, spokojenost bez bohatství.

Horečku míti : nestálost v lásce a přátelství.

Horníka viděti : nečekaná návštěva.

Hory s pěkným hradem viděti : vytrvalost, nepoddajnost.

Hory sen zříceninou viděti : upustit od úmyslu.

Hory zelenými stromy porostlé viděti : nadějná budoucnost.

Host, s ním se rozloučiti : ztráta milé věci.

Hosta přivítati : brzká návštěva.

Hosta vzácného přenocovati nechati : neočekávané štěstí.

Hostinec viděti : velký nepokoj.

Hostinu strojiti : závist a nenávist vzbuzovati budete.

Housle míti, na ně hráti : uklidnění, trpělivost, nepříjemná situace.

Hrad viděti : neočekávané překážky potkati.

Hrách jísti : štěstí v podnikání, ale také neduživost, churavost.

Hrách kvetoucí, vzrostlý viděti : znamená dobrý začátek obchodu.

Hrách sázeti : naděje k splnění úmyslu.

Hrách viděti nebo sbírati : blahobyt, veselost, vzrůst jmění.

Hranice vyměřovati : finanční poměry se zlepšují.

Hráz, na ní pracovati : úspěch v podnikání.

Hrnce, mnoho u ohně viděti : pozvání nebo svatba.

Hrnec rozbíti : domácí rozepře.

Hrob, někoho z něj zdvihati : příteli pomoci, po něm děditi.

Hrob, v něm vstávati : falešnými přáteli pomlouván býti, pronásledován býti.

Hrob, z něho vycházeti : štěstí při podnikání, dary dostati, pozdní svatba.

Hrob kopati : přítele(kyni) ztratiti.

Hrob kopati viděti : úmrtí člena rodiny.

Hrob viděti : nesvornost, smutek, odložená svatba.

Hrob zasypaný viděti : svého zdraví opět dosáhnouti.

Hrob zelený viděti : naděje, splněné přání.

Hrom a blesk viděti, který žádnou škodu nezpůsobí : radostné setkání přátel.

Hrom a blesk viděti, který něco zapálil : ukazuje blízkou ztrátu.

Hrom bez blesku : radostná zpráva.

Hrozinky viděti nebo jísti : stálost v lásce.

Hrušky dobré viděti nebo jísti : překonání nepříjemností.

Hrušky hezké na stromě viděti : dobré vyhlídky na budoucnost.

Hrušky plané nebo kyselé viděti nebo jísti : domácí nepříjemnost.

Hrušky setřásati : zdrženlivost.

Hrušky vosami nebo jiným hmyzem ožírati viděti : pozor na lest.

Hřbitov viděti : churavění.

Hřeben : nemoc a starosti.

Hubený býti : pevné zdraví míti.

Hudbu hezkou slyšeti : radostnou zprávu přijmouti.

Hudební nástroje viděti, míti : nehoda, smrt příbuzného nebo známého.

Hukot slyšeti : neklid v domě.

Husí maso jísti : velké štěstí.

Husí vejce viděti : dobrou obživu najíti.

Husu zabíti : málo soucitu s chudáky.

Husy létati viděti : mrzutosti.

Husy viděti : štěstí, bohatství, s dlouho neviděnými přáteli se setkati.

Hutě viděti, v nich se nacházeti : těžká práce.

Hyacint : dárek obdržeti.

Hymnu slyšeti nebo zpívati : slavnost očekávati.

CH

14. března 2011 v 16:10
CH

Chlapce viděti : přírůstek v rodině.

Chléb hezký viděti : ke slávě a bohatství spěti.

Chléb jísti dobrý : věrné přátele míti a výhra.

Chléb péci : zdařilé podnikání.

Chléb připravovati viděti : ke slávě a bohatství spěti.

Chléb spálený viděti : lehkomyslnost.

Chléb teplý jísti : onemocnět.

Chléb zkažený viděti : kolísavé štěstí.

Chmel : podnik bude velký zisk přinášeti.

Chromý býti : bída, svízel.

Chrousta viděti : nedůvěru vbuzovati.

I

14. března 2011 v 16:10
I

Invalidu viděti : pozor na nemoc.

Inventuru dělati : dědictví.

J.

14. března 2011 v 16:09
J

Jablečný mošt nebo jablečné víno píti : marná snaha, hádka, neslušnost.

Jablko kyselé jísti : hádka, truchlivost, falešní přátelé.

Jablko, mnoho na jednom stromu viseti viděti : přijde hodně příbuzných.

Jablko pěkné rozkrájet : rozchod s přítelem nebo přítelkyní.

Jablko znamenité viděti a jísti : radost, zábava, dlouhý život, úspěch v životě.

Jáhlovou kaši jísti : rodinný krb a velké dobro.

Jahody hledati : trampoty, zármutek.

Jahody, mnoho viděti : vzrůstající přátelství.

Jahody rozdávati : znamená, že člověk zanechá po sobě dobrou vzpomínku.

Jahody velké viděti : pýcha, hrdost.

Jahody velké viděti a trhati : velká radost.

Jahody viděti nebo jísti : radost z dětí, dobrý sňatek, úspěch v obchodech, stálé zdraví.

Jáma, z ní snadno se dostati : zdolání mnoha velkých nepříjemností.

Jáma, z ní se namáhavě drápati : pronásledování, neznámé přátele míti.

Jámu viděti, do ní padati : neočekávané neštěstí, podveden býti.

Jantarový náramek nebo náhrdelník : dárky.

Jarmark : výhodné styky s mnoha lidmi.

Játra jísti : pevné zdraví.

Játra viděti : dobré jídlo míti.

Javor viděti : příjemný život.

Ječmen jísti : dobré zdraví.

Ječmen viděti : starosti s obživou.

Jed bráti : onemocnět.

Jed bráti a zemříti : špatné rady dávat.

Jed někomu dávati : nesvornost, mrzutosti.

Jelena běžeti viděti : znamená rychlý chod živnosti.

Jelena stříleti : dědictví obdržeti, úctu získati, slabé a bojácné nepřátele pokořiti.

Jelena viděti : výhra.

Jeleny, stádo viděti : mnoho přátelství zažíti.

Jeřába křičeti slyšeti : znamená radost.

Jeřába letěti viděti : dobré zprávy.

Jeřába viděti : zlé časy, neštěstí, nevěrní přátelé a sloužící.

Jeskyně, v ní zahynouti : sklíčenost, deprese.

Jeskyni viděti, v ní se zdržovati : velká změna ke štěstí.

Jesle, prázdné : špatně placená práce.

Jesle - volle : velká výhra.

Jestřába viděti : žárlivost.

Ještěrku viděti : velké změny v obchodech.

Jetelové pole, hezké viděti : nadějná budoucnost.

Jeti na voze : svatbě nebo křtinám být přítomen, slávy a moci dosáhnouti.

Jeti, a převrhnouti se : blízká nehoda.

Jezevce chytiti : byt ztratiti.

Ježka viděti : vaše dobromyslnost bude zneužita.

Jho viděti : namáhavá, obtížná práce.

Jídlo, na něj býti pozván : váženým býti.

Jídlo spálené cítiti : nepříjemné zprávy.

Jídlo viděti : pozvání.

Jinocha viděti : vlastním přičiněním k blahobytu přijíti.

Jiskry létati viděti : sklony k marnotratnosti.

Jísti : do nepříjemností se dostati, neštěstí v obchodech, nepříjemnosti v lásce.

Jísti s mnoha lidmi : k hojnosti a bohatství spěti.

Jíti pevnou, jistou chůzí : dbáti na opatrnost při práci.

Třetí část - K...

14. března 2011 v 16:09
Kopí viděti nebo nésti : hádka, spor, zbytečná námaha.

Korbel viděti : škoda způsobená velkou žízní.

Kord, jím do krve raniti : neznámého přívržence míti.

Kord, jím do nebezpečí života se dostati : dobrodiním být zahrnut.

Kord, jím neznámého bíti : stěstí v obchodech.

Kord, jím ránu dostati : služba od přítele.

Kord v ruce míti : radost, sláva.

Kord z ruky vznešené osoby přijmouti : poctěn býti.

Kord zlomený viděti : nepříjemnosti.

Kord ztratiti : chudoba.

Kornouty, mnoho viděti : nevěrnost, proradnost.

Korpulentní býti : množení majetku.

Korunovaného sebe viděti : truchlivost.

Korunu viděti, nositi : k bohatství a slávě spěti.

Kořalku viděti nebo píti : společná radost.

Kost ohlodávati : starost s obživou.

Kost viděti : mnoho práce dostati.

Kostel, v něm se modliti : štěstí, radost a pokrok ve všem dobrém.

Kostel viděti : ochranu před zlem a zlými lidmi činiti zamýšleti.

Kostel zbořený, nebo ruiny viděti : blížící se neštěstí.

Kostnici viděti : úmrtí.

Kostru lidskou viděti : nebezpečně onemocněti.

Kostru zvířecí viděti : hádka kvůli maličkosti.

Koš s květinami viděti : štěstí v lásce.

Koš prázdný viděti : ztráta.

Košile práti nebo žehliti viděti : oblibu získati.

Košile viděti : nastávající blahobyt.

Košili roztrhanou míti : úspěch.

Košili si svlékati : zmařené naděje.

Koště viděti : rozepře v domácnosti.

Kotvu házeti : velké nebezpečí.

Kotvu viděti : splněné naděje.

Koule do domu letěti viděti : v nebezpečí se ocitnouti.

Koule, jí býti zasažen : lékařskou pomoc potřebovati.

Koule, s ní si hráti : dobré vyhlídky.

Koupel kalná : nebezpečí požáru.

Koupiti něco : marnotratností k potížím.

Kousnutí od psa nebo nebezpečného hada se vyhnouti : žárlivost vyvolati.

Kovadlinu viděti : stálá práce, jisté příjmy.

Kozla viděti : výhra, zisk.

Kozla viděti skákati : bezvadný kousek vykonati.

Krále nebo císaře viděti : velké štěstí.

Králíka jísti : zdraví a vysoké stáří.

Králíka viděti : slabost.

Králíka zabíti : podveden býti.

Kravatu si sundavati : před nachlazením se chrániti.

Kravatu si vázati : bolení v krku.

Kravatu viděti : ješitnost přináší srdcebol.

Kravín, v něm býti : z nemoci vyléčen býti.

Krávu viděti nebo vlastniti : znamená úspěch v podnikání.

Krb : příjemný domácí život.

Krev nésti viděti : zlé.

Krev píti : dobré.

Krev sbírati : dobré.

Krev sražená, shnilá : těžká nemoc.

Krev viděti pěkně barevně : veselost.

Krev viděti sraženou : nemoc.

Krev svoji na zem kanouti viděti : dobré.

Krev zvířete zachytávat : znamená velké obchody.

Krista hovořiti slyšeti : radost.

Krista ukřižovaného viděti : zkáza.

Krista vzývati : radost.

Krk, malý a tenký míti : neštěstí.

Krk, oteklý : štěstí.

Krk, oteklý viděti : dobré znamení.

Krk, velký a silný míti : štěstí.

Krmiti zvěř : úspěch v obchodech.

Krokodýla viděti : před zlými lidmi se na pozoru míti, falešné přátele míti.

Kropicí konev viděti : pozor na marnotratnost.

Krtka viděti : ke škodě přijíti.

Krupobití : neštěstí a nemoc.

Krváceti : v truchlivost upadnout.

Křeslo viděti : příjemný, veselý život.

Křída : velká ztráta peněz.

Křídla míti a létati : pro všechny dobré.

Kříž květinami vyzdobený : domácí štěstí.

Kříž na hlavě míti : pomluvy.

Kříž viděti : smutek.

Křoví, v něm se ukrývati : velké nebezpečí.

Kufr viděti : brzká cesta.

Kuchaře nebo kuchařku viděti : zbytečné výdaje.

Kukačku viděti nebo slyšeti : radost, dobré zdraví.

Kukátko, jím se dívati : změniti se.

Kulečník viděti nebo hráti : pochybné podnikání, nestálost.

Kulhati : Vaše dobrá pověst je ohrožena.

Kulhavého viděti : opovržení zakusiti.

Kunu zabíti : od nesnází se osvoboditi.

Kunu zastřeliti : dobré obchody s cizinou.

Kupce viděti : úspěšné obchody.

Kuře viděti : urážku očekávejte.

Kuši napínati : strach, nesnáze.

Kuši polámati : dobrá budoucnost.

Kutnu viděti : spokojenost, blaženost.

Kuželky hráti : mrzutosti, neštěstí.

Kuželky padati viděti, míti : velká ztráta v obchodech.

Kůže : komplikované obchody.

Kůži černou nebo tmavou viděti, míti : přáteli nebo příbuznými opuštěn, zrazen býti.

Kůži vydělávati : všichni jsou zlí.

Květák viděti : sláva a prospěch.

Květiny hezké viděti : mnoho radosti zažíti.

Květiny na klobouku míti, nebo v ruce nésti : smutná zpráva.

Květiny rozhazovati : bezstarostným býti.

Květiny sázeti : dobré dílo vykonati.

Květiny sbírati a vázati : brzké spojení očekávati.

Květiny utrhnouti : své štěstí si pokaziti.

Kvočnu viděti : štěstí a požehnání.

Kytara, na ní hráti nebo slyšeti : veselá společnost.

Kytici viděti : radost, spokojenost.

Druhá část K....

14. března 2011 v 16:08
Kašel míti : Vaše tajemství bude vyžvaněno.

Kašna, do ní spadnouti : pomluvy, ustrašená budoucnost.

Kašna, v čisté se koupati : uniknout nebezpečí.

Kašna, z ní vodu nabírati : dobré obchody dělati.

Kašnu s krásnými ozdobami viděti : pěkné dárky dostati.

Kavárna, v ní se nacházeti : neštěstí známých nebo příbuzných.

Kavku letěti viděti : špatné novinky.

Kávu mlíti : mrzutosti, nepříjemnosti.

Kávu viděti nebo pražiti : neštěstí a pronásledování.

Kázatelnu viděti, na ní stoupati : projevení úcty.

Kbelík nebo nádobu na vodu viděti : potěšení, útěcha.

Keře nebo křoví odstraňovati : překážky v lásce odstranit.

Klacek, jím uhoditi : urážka.

Kladivo, s ním pracovati : znamená dobrý chod živnosti.

Kladivo viděti nebo míti : násilí museti snášeti, těžké práci podlehnouti.

Klasy sbírati : dobré obchody.

Klášter viděti : klidné a šťastné stáří.

Klavír míti, nebo na něj hráti : hádka, roztržka mezi přáteli.

Klec s ptáky : vysvobození od útrap.

Klec vyprázdnit : věznění nebo podobné nebezpečí.

Klíh vařiti, nebo viděti : pomluvy Vám způsobí mnoho nesnází.

Klobouk nový pěkný na hlavě míti : úspěch, štěstí, váženost.

Klobouk starý, roztrhaný nositi : s nepředvídanými okolnostmi počítati, strádání, neštěstí.

Klystýr : úspěch v obchodech.

Klystýr dostati : bohatství.

Klobouk viděti : do dopravní zácpy se dostati.

Knedlíky dělati, nebo jísti : pomluvy způsobí škodu.

Kněze viděti, nebo s ním mluviti : uklidnění pro nemocné nebo zamilované.

Kniha, z ní se učiti : pozornost získati.

Knihovnu viděti nebo míti : dobrou radu nalézti.

Knihu čísti užitečnou : potichu spekulovat.

Knihu hořeti viděti : ztracená radost.

Knihu koupiti : sobě i jiným důležitý býti.

Knihu viděti : hodně štěstí v lásce.

Kníže, s ním mluviti : pozor na závist.

Knížete na koni viděti : sklony k marnotratnosti.

Knížete viděti : pocta.

Kočár, v něm jeti : pýcha předchází pád.

Kočár, z něj vystupovati : ztráta úcty a úřadu.

Kočka, od ní pokousán nebo poškrábán býti : do špatných rukou se dostati.

Kočkodana viděti : nemoc.

Kočku viděti nebo míti : mrzutosti a nástrahy, zrada v lásce, podvod od služebnictva.

Kohouta bojovati viděti : nepříjemnosti v manželství.

Kohouta kokrhati slyšeti : ztráta, neštěstí.

Kohouta viděti : u krásného pohlaví oblíben býti.

Kojnou míti nebo viděti : trampoty, mrzutosti.

Kokardu nositi : odvaha a čest.

Koláč péci : štěstí a blahobyt, jiným prospěšný býti.

Koleno, na nich klečeti nebo lézti : potupa.

Koleno oteklé míti : nemoc, těžkosti, ztráta.

Koleno rozbité míti, nebo viděti : chudoba, pokles obchodů.

Koliku míti : nemoc v rodině.

Kolo štěstí viděti : neštěstí nebo ztráta.

Kolotoč viděti nebo na něm jeti : zmatky zažíti.

Komár : zlá společnost způsobí potíže.

Komáry nebo mouchy, mnoho létati viděti : nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti.

Komedii hráti viděti : pohrdání, urážky.

Kometu viděti na nebi : znamená drahotu, válku a jiné trápení.

Kominíka viděti : vysvobození z nebezpečí.

Komornou viděti, s ní mluviti : zlé zprávy, do sporu se dostati.

Koncert, na něm se účastniti : smutek, ztráta příbuzných nebo přátel.

Konev : dobrá zpráva.

Konev, z ní píti : radost.

Konopí přísti : přičinlivost v domácnosti.

Konopí vázané viděti : brzké spojení.

Konopku viděti, nebo zpívati slyšeti : radost, radostná zpráva od vzdálených příbuzných.

První část K

14. března 2011 v 16:06
Kabát nositi nebo viděti : důstojnost získati.

Kabát nový si oblékati : ukončení dřívějších starostí.

Kabát příliš velký si oblékati : zármutek.

Kabát roztrhati : rozchod.

Kabát ztratiti : do bídy se dostati.

Kadeř : věrná láska.

Kadeřníka viděti, nebo s ním mluviti : nehoda na blízku.

Káď viděti : čistota při práci výhodou.

Kachnu divokou letěti viděti : radostná zpráva.

Kachnu hezkou viděti : velká pocta, pomlouvačům prohra a lítost.

Kachnu chytiti chtíti : ztráta.

Kachnu plavati viděti : překonání zlých pomlouvačů.

Kalendář viděti nebo míti : k lepšímu životu se dostati.

Kalhoty : v omyl upadnouti.

Kanára viděti nebo slyšeti : prázdné lichotky.

Kanape : panstvo přijde.

Kance viděti : znamená před nepřítelem utíkati a strach míti.

Kance, který setbu ničí viděti : s přítelem do sporu se dostati.

Kance skoliti : vítězství nad nepřítelem, překonání hrozícího nebezpečí.

Kanon, z něj vystřeliti, nebo vystřeliti viděti : nepříjemnosti.

Kanon, z něj kouli viděti : smutek.

Kapelu viděti : radost a věrní přátelé.

Kapra viděti nebo jísti : zlepšení zdraví.

Kapucína viděti : o dobrý způsob života usilovati.

Kapustu jísti viděti : nenadálý smutek.

Kardinál : štěstí a blahobyt.

Kartáč viděti : veselit se.

Karty hráti : s hádkou počítati, v lásce žádné velké štěstí, pozdní svatba.

Karty hráti, mnoho červených míti : šťastné manželství a hodně dětí.

Karty hráti, mnoho vysokých míti : příznivé vyhlídky, bohatá nevěsta.

Karty, s nimi kouzla dělati : oblíben býti.

Karty vykládati : nepříjemné novinky.

Kasárna viděti : bezpečně se cítiti.

Kasu míti nebo viděti : nevýhodné obchody.

L

14. března 2011 v 15:59
L

Laboratoř viděti : ebezpečná nemoc.

Láhev rozbitou viděti nebo míti : smutek.

Láhev viděti nebo míti : radost, zábava.

Láhev vypláchnouti : do špatné společnosti se dostati.

Laň viděti : štěstí a bohatství.

Lazaret, v něm býti : zdlouhavá nemoc.

Lázeň, v ní býti a nemoci se potiti : přerušení obchodů.

Lázeň s čistou vodou : štěstí, zdraví a úspěch v lásce.

Lázeň s horkou vodou : špatné zdraví, překážky v obchodě.

Lázeň s kalnou vodou : neštěstí, nemoc, neúspěch v lásce.

Lázeň v pokoji : zármutek.

Lázně veřejné viděti : znamená hněv.

Léčivé rostliny sbírati : pohroma, výhra.

Léčivé rostliny viděti nebo jísti : ukončení nepříjemných obchodů, dlouhý život.

Led viděti, po něm klouzati : blížící se nehoda, pronásledování, zmařené naděje.

Led viděti v létě : marné počínání.

Lék bráti : nepříjemnosti.

Lék, hořký : útlak od nepřátel.

Lék jinému podávati : výhoda, prospěch.

Lék předepisování viděti : pokračování nemoci.

Lék užívati : ztráta majetku.

Lék zvrátiti : neštěstí, porušení obchodů.

Lékárnu viděti, uvnitř se nacházeti : setkání s lichvářem nebo drzým člověkem.

Lékaře, který příbuzného obvazuje viděti : brzký sňatek v rodině.

Lékaře s nemocným vlídně hovořiti viděti : brzká churavost.

Len hezký viděti : spořivost v domácnosti.

Len, s ním obchodovati : dobré obchody.

Len spřádati na nit : najít dobré zaměsnání nebo ubytování.

Lenoška : těžké mládí, příjemné stáří.

Lepru míti : věští bohatství, úspěch v obchodech.

Lesníka potkati : hrozí pohroma, nepříjemnosti.

Lešení viděti : mějte se na pozoru.

Letěti a spadnouti : nepříjemnosti.

Letěti daleko : příjemné dny, štěstí v podnikání, chvála.

Letěti do nebe : znamená dobré služebnictvo, ale také cestu, smrtelnou nemoc.

Lev, jím býti pronásledován : opuštěn býti.

Líbati hezkou dívku : upřímné a dobré přátele míti.

Líbati hodlati : smutek, zádumčivost.

Líbati ruku někomu : štěstí, veselost.

Líbati vdanou(ženatou) osobu : předzvěst neštěstí, nesvornost.

Licousy míti : silné zdraví.

Lidi, černě oblečené viděti : do nebezpečí života se dostati.

Lidi, mnoho viděti : neštěstí.

Lidské výkaly viděti : bohatství.

Lidské výkaly - do nich šlápnouti : neočekávaný, značný majetek.

Likér : pozor na lichotníky.

Lilii viděti : moc a bohatství.

Limonádu píti : na hostinu pozván býti.

Lípa : splnění přání.

Lískové oříšky louskati : velký zisk.

Listí padati viděti : nebezpečné onemocnění.

Listí zelené viděti : příjemné zážitky.

Listí zvadlé viděti : zmařené podnikání.

Lišej na kůži míti : pozor na nemoc.

Lišku loviti, nebo zabíjeti : falešné přátele poznati, jejich úklady odhaliti nebo znemožniti.

Lišku plížiti se viděti : tajní nepřátelé pomýšlejí na Vaši záhubu.

Lociku jísti : dobré vyhlídky.

Lociku síti : zbytečné záležitosti začínati.

Loďku, člun, čistou vodou plouti viděti : radost a úspěch ve všech záležitostech.

Loďku, člun, kalnou vodou plouti viděti : kolísavá věrnost, nepříjemnosti, hořká zkušenost.

Loďku potápěti se viděti : ztráta milostného poměru.

Loket viděti : dárek dostati.

Lokomotiva : pozor na vzdušné zámky.

Los viděti : špatné obchody.

Losovati : velká ztráta.

Loterie, v ní hráti : milá společnost.

Loučiti se : věrnost, přátelství, ustanovení v závěti.

Louh píti nebo viděti : nepříjemnosti.

Louku hezkou, zelenou viděti, na ní se procházeti : štěstí.

Loutna, na ní hráti : společnost přijmouti.

Lov : trpělivostí ke šťastné budoucnosti.

Lovec : mnoho zbytečné práce.

Lovecký pes : špatné obchody dělati.

Loviti malou zvěř : zhoubný úmysl.

Loviti vysokou : znamená úspěch v obchodech.

Lucernu zářící viděti : objasnění tajemství.

Luk napínati, jím stříleti : útěcha v utrpení.

Lustr viděti : blíží se slavnost.

Lva s chlapcem viděti : do nebezpečí se dostati.

Lva uvězniti : strach, nouze.

Lva viděti : dobré postavení, pochvala od nadřízeného, oženiti se se vzdělanou a bohatou dámou.

Lva zabíti : nad svými nepřáteli zvítěziti.

Lžíci viděti : na návštěvu pozván býti.

M

14. března 2011 v 15:58
M

Magnet viděti nebo míti : oblíbený býti.

Maják viděti : dlouhá nepřítomnost.

Mák viděti : Nemoc.

Malomocné viděti : starosti, úsilí.

Malomocní, s nimi se stýkat : zažíti nepříjemnosti.

Malovati sám sebe : dlouhý život.

Malovati se nechati : dobré přátele míti.

Malý býti : povýšení.

Mandle jísti : zvědavost způsobí nesnáze.

Mansarda, pod ní státi : nepříjemnosti.

Manželskou smlouvu uzavříti : truchlivost, zarmoucenost.

Manželství sjednati : výhra, štěstí.

Manžety nositi : úctu získati.

Manžety špinavé, potrhané nositi : ztráta zaměstnání.

Mapu viděti : na cestu se vydati.

Markytánku viděti, s ní mluviti : později, ale přece ještě v pravý čas, doba bez nedostatku nastane.

Márnici viděti, navštíviti : v nebezpečí života se ocitnouti, ztráta přítele.

Máry viděti : úmrtí.

Masku viděti, nebo nositi : pozor na pokrytecké známé.

Máslo dělati : vnitřní klid.

Máslo jísti : roztržka a nepříjemnosti mezi příbuznými.

Maso k jídlu připravené viděti, míti, jísti : k blahobytu spěti.

Maso syrové, jiného kupovati viděti : hádka.

Maso syrové, kupovati nebo viděti : přítelem být podpořen, k bohatství a slávě spěti.

Matku viděti, nebo s ní mluviti : nezvěstného přítele brzy objeviti.

Med jísti : nevolnost, blížící se zármutek.

Medaili viděti : ponížení.

Medvěda viděti : křivdou trpěti, zlé pomluvy se dočkati.

Mech : mnoho peněz získati.

Meloun viděti nebo jísti : stálost v lásce, v manželství nespokojený společník.

Meruňky viděti nebo jísti : pozdní sňatek.

Měděné peníze : marná práce.

Měděné zboží viděti : podvod od zlých lidí býti.

Měsíc hezky svítiti viděti : upřímnou radost zažíti, věrně se zamilovati.

Měsíc ubývající viděti : pokles v lásce, škody v obchodech.

Měsíc v první čtvrti viděti : zdar v lásce i v obchodě.

Měsíc ve vodě viděti : milá známost.

Měsíc, zatmění : mnohé přítelkyně ztratiti.

Měšec plný viděti : úspěšné obchody.

Měšec prázdný viděti : ztrátu utrpěti.

Míč nakopnout : stálé neshody.

Mikroskop, skrz něj se dívati : od chyby se člověk učí.

Milého(milou) viděti, s ní(m) se o samotě nacházeti : pokušení.

Mince : velké bohatství, štěstí v obchodech.

Mišpule jísti nebo viděti : řádného manžela a slušné děti získati.

Mlácení obilí viděti : marná námaha.

Mléko kupovati : znamená úspěch v rozličných záležitostech.

Mléko píti : nestálé zdraví.

Mlýn mlýti viděti : štěstí a bohatství.

Mlýnské kolo, do něho vejíti : s velkým nebezpečím počítati.

Mlýnský kámen : přírůstek v rodině.

Mnich, s ním mluviti : Vyrovnání, usmíření.

Mnicha viděti : Do dobré společnosti se dostati.

Moč píti : výdaje míti.

Močit : nesvornost.

Modlitební knihu viděti : útěcha v utrpení.

Modliti se : radost a spokojenost.

Morče viděti : radost.

Moruši keř viděti : bohatství a požehnané roky.

Moruši viděti nebo jísti : pozdní, ale šťastné manželství.

Most, pod ním procházet : přes mnohé překážky k cíli dojíti.

Most, přes něj jíti nebo jeti : stěstí v lásce i v podnikání.

Most stavěti z kamene viděti : pevná předsevzetí.

Most viděti : jistota v podnikání.

Most zřítiti se viděti : velké potíže v obchodech.

Mouchu zabíti : nepřátelství.

Mouchy nebo komáry, mnoho létati viděti : nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti.

Mouku pražiti : nečekané neštěstí.

Mouku viděti nebo míti : úmrtí.

Mozek jísti : úspěch v jakémkoliv podnikání.

Moždíř : velká slavnost, příjemná návštěva.

Mravenčení v uších : úmrtí.

Mravence viděti : hodně práce, velká pocta.

Mraveniště, do něj šlápnout : zlá společnost.

Mrkání viděti : velký zisk.

Mrtvola zvířete : dobré časy, dlouhý život.

Mrtvolu pohřbívati viděti : rozchod milenců.

Mrtvolu viděti : oznamuje svatbu.

Mrtvý býti : pozdní svatba, štěstí v podnikání.

Mrzáka viděti : nečekaná pomoc.

Mrzutost míti : nesmiřitelnost, nepřátelství přijde.

Mříže viděti, před nimi státi : osvobození, klid.

Mučidla, na nich trpěti : velké nesnáze.

Mulu viděti, na ní jeti : oklamán, obelstěn býti.

Mušli viděti : špatné zprávy z daleka, potíže, s velkou námahou třeba počítati.

Myrta, strom viděti : v lásce šťasten býti, pozornost a lásku zažíti, s hezkou dívkou se oženiti.

Myslivnu viděti : dobré přijetí na cestát nalézti.

Myš pištěti slyšeti : do zármutku upadnouti.

Myš viděti nebo chytati : úspěch, dobré obchody, dobré manželství a blahobyt.

N

14. března 2011 v 15:58
N

Nádraží viděti : neočekávaná návštěva.

Nadávky, posměch, ubližování zažíti : nepříjemnost, spory s členy rodiny.

Nádobí kovové míti : dobrý sňatek, spokojenost.

Nádobí rozbíti : hádka.

Nádobí viděti : domácí rozepře.

Náhrdelník viděti nebo míti : sláva nebo štěstí.

Najíti peníze, nebo jinou cennost : povznesení se nad starosti.

Nákladní vůz viděti : čilý pohyb v obchodech.

Nakupovati : úspěch, výhra.

Námořníka na lodi připlouti viděti : Zpráva od vzdáleného přbuzného, nebo známého.

Námořníka viděti, s ním mluviti : neštěstí na cestě.

Nápoj : pozor na nepřátele.

Náprstek na prstu míti : marná námaha.

Náramek dostati : opětování lásky.

Náramek navléci : klidná láska.

Nárameník viděti nebo míti : úcty a vážnosti dosáhnouti.

Natírati něco na bílo : pronásledování.

Natírati něco na černo : nemoc.

Natírati něco na červeno : radost.

Navštívit někoho : nepříjemnost zažíti.

Návštěvu dostati : nepříjemná situace nastane.

Návštěvu lékaře míti : výhoda a štěstí.

Nebe jasné, čisté, modré viděti : mnoho přátel míti, ve svých záležitostech štěstí míti, objekt své lásky k oltáři vésti.

Nebe mnoha mraky pokryté viděti : vrtkavost, nestálost.

Nebe, na něm slunce viděti : znamená vyloučení v nějaké choulostivé záležitosti.

Nebe zamračené, rudé nebo temné viděti : mrzutosti, nepříjemnosti, spory s nadřízeným.

Nemoc, tajemnou trpěti : k nadbytečnému bohatství přijíti.

Nemocen býti, bolesti míti : bída, neštěstí.

Nemocného navštíviti, utěšovati a obsluhovati ho : radost, veselost a štěstí.

Nepřítele potkati : mnohé nepříjemnosti šťastně překonati.

Nestvůru viděti : Velké nepříjemnosti, zklamané naděje.

Neštovice viděti nebo míti : peníze dostati neočekávaným způsobem, k moci a bohatství přijíti.

Netopýra chytiti : brzké uzdravení.

Netopýry viděti : znamená pochybný úspěch v obchodech.

Nevěstinec viděti : neštěstí, pronásledování, nemoc.

Nevěstu nebo ženicha viděti : věrnost i na dálku.

Nevěstu nebo ženicha k oltáři vésti : znamená radost v duši.

Nevěstu utíkati viděti : znamená úmrtí.

Nit rozmotati : tajemství bude odhaleno.

Nit zamotati : tajemství dobře uchovati.

Noclehárna, v ní bydleti : zchudnouti.

Nohu dřevěnou míti : změna ke zlému.

Nohu oteklou míti : štěstí, radost.

Nohu silnou míti : štěstí, radost.

Nohu si zlomiti : pro neštěstí býti litován.

Nohu zraněnou míti : neštěstí.

Nohy jinému líbati : změna v milostném vztahu.

Nohy křivé míti : pohrdání, opovržení.

Nohy mýti si : nestřídmostí onemocněti a pak litovati.

Nohy nemocné míti : podporu v obchodech získati.

Nohy špinavé míti : ošklivá nemoc hrozí.

Nohy viděti bez těla : do nebezpečí se dostati.

Nosiče viděti : od známých nebo příbuzných podporu získati.

Nůž viděti, nebo míti : pronásledování, nemilost, chudoba, nezdařené obchody.

O

14. března 2011 v 15:58
O

Oběsiti se : nemoc.

Oběšen býti : neštěstí.

Oběšence viděti : úctu získati.

Obilí sklízeti : hojný vádělek.

Obnažit se : ostudu zakusit.

Obočí černé viděti : zdraví.

Obočí vypadávání : neštěstí.

Obraz dostati darem : velká radost.

Obraz hezké dívky viděti : znamená brzkou svatbu.

Obraz hezký viděti nebo míti : podveden býti.

Obraz malovati viděti : ve své lásce vytrvat.

Obraz nésti a rozbíti : blížící se neštěstí.

Obraz velký nebo špatný viděti : přátele najít, štěstí.

Obraz viděti : falešnými přáteli zlákán, nebo sveden býti.

Obraz vlastní dáti pryč, darovati : nesvornost, zrada.

Ocet červený viděti : týrání nebo posměch zakusiti.

Ocet píti : ztráta, domácí rozepře, nesvornost.

Ocet rozlíti : zle smýšlet.

Ocet viděti : urazit se.

Očarován býti : ztráty v obchodech.

Oči hezké míti : štěstí, bohatství.

Oči slzející míti : zlá budoucnost, ztráta tváře.

Oči sobě vyloupnouti : znamená zmaření nadějí, ztráta dobrých přátel.

Oči šilhavé míti : ponížení.

Oči špatné míti : ztráta druha, nedostatek peněz.

Oční víčko velké a hezké : sláva a pocta.

Oděv koupiti : štěstí.

Odpočívat : do nebezpečí se dostati.

Odrhovačku zpívati slyšeti : známí přinesou nepříjemnosti.

Oheň, do něj padnouti : velká škoda, rozmrzelost.

Oheň jasně plápolající viděti : bezvýhradné štěstí, blahobyt, požehnání dětem.

Oheň malý ve svém krbu hezky hořeti viděti : znamená bohatství.

Oheň, na něm vařiti : založení vlastní domácnosti.

Oheň na pastvině viděti : šťastná budoucnost.

Oheň, před ním utíkati : nepříjemnosti.

Oheň uhasiti : znamená, že je třeba uložiti si předsevzetí.

Oheň ve vlastním krbu vyhasnouti viděti : znamená smrtelnou nemoc.

Oheň zapáliti tak, že jasně hoří : zamilovati se tajně.

Oheň ztratiti : je špatné znamení.

Ohnivé znamení na nebi viděti : drahota, vpád nepřítele, zlo všeho druhu.

Ohňostroj viděti : štěstí.

Okenní tabulku viděti : do složité situace se dostati.

Okno, jím vstupovati : znamená dobré, přátelské přijetí.

Okno, jím vylézati : neštěstí v obchodech.

Okno otevřené viděti : štěstí v domácnosti.

Okno v průčelí zářiti viděti : úmrtí příbuzného nebo známého.

Okno v zadní straně domu zářiti viděti : brzká ztráta příbuzného.

Okno, z něj spadnouti : naznačuje soudní proces.

Okovy viděti, jimi býti spoután : velké nepříjemnosti.

Okurky jísti nebo viděti : nemoc.

Oloupen býti : ztráta příbuzného.

Olovo, o něj se popáliti : v pokušení se ocitnouti.

Olovo roztaviti : těžké dny přijdou.

Olovo viděti nebo míti : falešná žaloba.

Oltář viděti : potěšení, radost.

Omrzliny míti : je třeba opatrnosti ve všech obchodech.

Opasek najíti : důvěru si získati.

Opasek nositi, nový míti : slávu získati, brzké spojení.

Opasek ztratiti : nedbalost v podnikání.

Opata v taláru viděti : mrzutost.

Opilý býti : vzrůst jmění.

Orat : za tvrdou práci hojná odměna.

Orla míti : pevný úmysl.

Orla na své hlavě seděti viděti : úmrtí.

Orla vysoko kroužiti viděti : blahobyt, bohatství, sláva, štěstí, láska.

Osel, na něm jeti : pomalu a jistě se k cíli přibližovati.

Osla koupiti : spořivost, zisk.

Osla křičeti slyšeti : škody a potíže.

Osla naloženého viděti : vzrůst bohatství, úspěšné podnikání, všestranná úcta.

Osla viděti : v lásce věrnost a vstřícnost, vzkvétající obchody, ale i roztržka.

Oslepnouti : do nebezpečí přijíti.

Oslí uši míti : služebnost, poddanství.

Ostrov viděti, na něm se nacházeti : na přátele se moci spolehnouti.

Ošetřovatelem býti : lásku a vděčnost skliditi.

Ováda nebo sršně viděti : zpráva, která Vám hodně neklidu přinese.

Ovoce kyselé viděti, nebo jísti : neštěstí, nemoc.

Ovoce sladké viděti, nebo jísti : štěstí, bohatství.

Ovoce viděti : nastávají nepříjemnosti.

P

14. března 2011 v 15:57
P

Padací dveře viděti : nečekané štěstí.

Padati nebo klopýtnouti, ale zachytiti se : před neštěstím zachráněn býti.

Padnouti přes něco : vysvětlení dostati.

Paklíč viděti : býti vykraden.

Pamlsky jísti : nestřídmost způsobí nemoc.

Pannu viděti : štěstí a brzké spojení.

Parní stroj viděti : bohatství.

Parník, na něm plouti : nějakou záležitost rychle a důkladně zakončit.

Parohy viděti : proradnost.

Pasáka u ohníčku viděti : vzrůst majetku.

Pasáka viděti : své přátele si udržeti.

Past viděti : špatnost bude odhalena.

Pata, na ní zraněn býti : neštěstí rozličného druhu.

Pec pekařskou viděti : dobré obchody dělati.

Pečeni cítiti : zbytečnou cestu dělati.

Pečeni viděti nebo jísti : výhra, dobré vyhlídky v obchodech.

Pečivo dělati : prospěch od druhé osoby.

Pečivo jísti : znamená, že dobré časy přicházejí.

Pekáč nebo pánev viděti : škoda, újma.

Pekaře nebo pekařství viděti : požehnaný rok.

Peklo viděti, v něm se nacházeti : znamená nastávající změnu, nabádá k opatrnosti v obchodech.

Peklo, z něj osvobozen býti : klid, přívětivost, podpora.

Penězokazectví : ostuda a bída.

Peníze dostati : nepokoj, neklid.

Peníze míti, jimi platiti : osvobození od tíživého břemena.

Peníze najíti : zisk a dobré vyhlídky do budoucna.

Peníze počítati : štěstí, bohatství.

Peníze viděti : do pokušení se dostati.

Peníze ztratiti : do nesnází se dostati.

Perník jísti : nevinná radost.

Perořízek viděti nebo míti : nestálost, nevěra.

Peří bílé viděti : blahobyt a veselost.

Peří černé viděti : pokles obchodů, ztráta.

Peří, jím býti pokryt : váznutí obchodů.

Peří mnoho létati viděti : marné čekání na štěstí.

Pes, bílý : příjemnou známost si udělati.

Pes, jím býti napaden : nebezpečí.

Pes, s ním si hráti : štěstí v obchodech, usmíření se s tím, kdo nás urazil, obnovení starého přátelství.

Pevnost viděti : nepřátelství a nemoc.

Pěchota : drahota, bída.

Pijavici viděti : lichva a zištnost.

Pikle kouti : pohrdání.

Pilník dostati : výstraha od nepřátel.

Pivní sud viděti : obchody jsou na dobré cestě.

Pivo kalné viděti nebo píti : nemoc, nepříjemnost.

Pivo rozlité viděti : znamená zmenšení blahobytu.

Pivo světlé nebo čiré viděti nebo píti : stálé zdraví, veselá mysl, příjemné setkání.

Pižmo cítiti : pokrytci se vyhnouti.

Plameny viděti : peníze nebo šperk darem dostati.

Plavba přes moře nebo velkou vodu : neštěstí.

Plésti cop z vlasů : brzké spojení.

Plivati krev : bohatství.

Podkovou koně kovati viděti : těžká, namáhavá práce.

Podkovu viděti : brzká cesta.

Podlahu s parketami viděti, po ní choditi : slzy a radost zažíti.

Pohár malovaný rozbíti : blízké neštěstí.

Pohár rozbíti : úmrtí nepřítele.

Pohár stříbrný míti : výhra, zisk.

Pohár upustit : úzkostlivost.

Pohár, z něho píti : dobré časy přicházejí.

Pohřben býti : zdraví a dlouhý život.

Pohřben býti zaživa : velké nebezpečí hrozí.

Pohřbívání viděti : smutek, nemoc, úmrtí.

Pohřeb míti : přírůstek do rodiny, pro svobodné brzká svatba.

Pohřeb, zůčastnit se : pozdní sňatek, smrt příbuzných nebo přátel.

Pohřební průvod viděti : nečekané dědictví.

Pochodeň hořeti viděti : skrze temné věci k světlu přijíti.

Pochodeň nésti : zamilovat se.

Pochodeň uhasiti : zničení dobrých vztahů.

Pochodeň z nebe spadnouti viděti : bolení hlavy.

Pokutu platiti : výhoda.

Pole hezké zelené viděti : naděje na dobrý výdělek, štěstí v lásce a manželství.

Pole kroupami rozbité : špatné spekulace.

Pole obdělávat, osévat, sázet : dobré k tomu, ženu přijmout, dítě zplodit.

Pole, přes něj běžet nebo na koni jet : brzká zpráva v očekávání.

Pole v plném květu : zdar ve statku.

Pole zpustošené viděti : zarmoucenost.

Popel viděti : hořké zklamání, urážka.

Popraviště viděti : čest, pocta a zásluhy.

Popravu viděti : pochybný výsledek v podnikání.

Porod nešťastný, při něm býti : ztráta, bolestné zneuctění.

Porod šťastný, při něm býti : radost a štěstí.

Porod viděti : do nesnází se dostati.

Porodit děvče : bolestivé zkušenosti při radosti a veselí.

Porodit chlapce : štěstí ve všech záležitostech.

Porodní asistentku viděti, s ní mluviti : blížící se štěstí, odhalení tajemství.

Portrét viděti : dlouhý život zobrazené osoby.

Postel do které prší : prostopášnost.

Postel hezkou viděti : štěstí, soulad v manželství.

Postel hořeti viděti : neštěstí, nemoc, smrt.

Postel špinavou nebo nuznou viděti : nesnášenlivost.

Postelový ohřívač : brzký sňatek.

Potkat přítele : dobré.

Potkat nepřítele : zlé.

Potok čistý ve svém domě téci viděti : znamená přírůstek majetku, bohatství.

Potok kalný ve svém domě téci viděti : nemoc, zármutek.

Potok krve viděti : nemoc s chrlením krve.

Potok rozvodněný viděti : růst majetku, ale také rychlý úbytek.

Potok s mnoha rybami : dobré dědictví.

Potok vyschlý : chudoba a churavění.

Poustevna, v ní býti : nemoc, nebezpečí.

Poustevníka viděti : zármutek, starosti.

Pouta nositi : zprávu úřadu dostati, zlé časy zažíti.

Pouta viděti : zajetí, od nepřátel pronásledování, brzká cesta k oltáři.

Pouzdro viděti, nebo míti : ukradené se opět vrátí.

Povodeň velkou viděti : se svým okolím nebo blízkými nesvornost zažíti.

Pozdraven býti : je zlé.

Požár, který hořící dům do dýmu a kouře zahalí, viděti : neštěstí všeho druhu.

Požár jasně plápolající, který jedno nebo více stavení zachvátí, viděti :ke slávě přijíti, hodně dobrého zažíti.

Požár viděti nebo cítiti : nastávající neštěstí.

Pracovat : úspěch v obchodech.

Prarodiče viděti, s nimi mluviti : dobrou myšlenku uskutečniti.

Prkno viděti : dobré obchody.

Proboden býti : strach a nebezpečí.

Propast viděti, do ní padati : rychlá záchrana z nebezpečí.

Prostitutku viděti, nebo s ní mluviti : radostný den prožíti, štěstí.

Prsa, na kterých kojenec leží, viděti : radost v manželství.

Prsa obnažiti : stydlivost.

Prsa poraněná míti : pro staré zlé, pro mladé dobré.

Prsa silná, zdravá viděti : stálému zdraví se těšiti.

Prsa zarostlá viděti : hodně štěstí v lásce.

Prsa ženy viděti : pokračování lásky.

Prst, do něj se říznouti a krev viděti : štěstí v lásce.

Prst hezký míti : vážený, ctěný býti.

Prst si spáliti : do pokušení se dostati.

Prst ztratiti : znamená škodu.

Prsten dostati : úctu získati.

Prsten ztratiti nebo darovati : utrpení, churavění.

Průjem míti : dobré zdraví.

Přehlídka : zajetí, vězení.

Přijímání : požehnání a štěstí v rodině.

Příkop, do něj spadnout : nesnáze na obzoru.

R

14. března 2011 v 15:57
R

Radost pociťovati : pozor na pošetilost.

Raka viděti nebo jísti : pokles obchodů, bolest, nesvornost.

Rameny pokrčiti : nejistota v úmyslech.

Rampouch na střeše viseti viděti : oboustranné zvětšení lásky.

Regál viděti : oklamán býti.

Rodiče, s nimi se hádati : zlé znamení.

Rodiče viděti, nebo s nimi mluviti : štěstí v podnikání, veselá mysl.

Rodiče nebo sourozence mrtvé viděti : pomatení, neštěstí.

Rohlík viděti : spolehlivou obživu nalézti.

Rohy míti : přelstěn býti.

Ropuchu viděti : přítele ztratiti, podvod, nepřítelem býti sledován.

Ropuchu zabíti : vítězství nad nepřítelem.

Rovinu viděti : stěstí a zábava.

Rozcestí, před ním státi : nerozhodností škodu způsobiti.

Rožněm otáčeti : neštěstí a pronásledování.

Rty, hezké červené viděti, nebo míti : dobré postavení a zdraví vzdáleného přítele nebo příbuzného.

Ruce oteklé míti : nesnášenlivost.

Ruce si mýti : slávu získati.

Ruce zraněné nebo špinavé míti : v nevýhodě býti, opovržení museti snášeti.

Ručitelem býti : nedobrá nemoc, velké výdaje na léčení.

Ručník viděti : vysvobození z nepříjemností.

Ruční nářadí viděti : vyhlídka na výnosnou práci.

Rukáv dlouhý viděti : velká pocta.

Rukáv široký míti : rozšíření známostí.

Rukáv párati viděti : rozkol, rozdělení.

Rukavice míti : od podezření býti očistěn.

Rukavice viděti, oblékati si : sláva a štěstí.

Rukávník viděti, nositi : zlé časy zažíti.

Ruku chlupatou míti : velká zábava.

Ruku malou míti : v chudobě se octnouti.>

Ruku velkou míti : těžká práce.

Ruku zlomiti : neštěstí, smrt.

Ruku zraněnou míti : truchlivost.

Růst sebe viděti, větší býti : bohatý sňatek.

Rybíz bílý viděti nebo jísti : satisfakce.

Rybíz černý viděti nebo jísti : nevěra.

Rybíz červený viděti nebo jísti : odolnost, vytrvalost.

Rybu darem dostati : falešnou úctou zahrnován býti.

Rybu kluzkou viděti : nesplněné přání nebo nevěra.

Rybu malou koupiti nebo jísti : ztráty všeho druhu.

Rybu pečenou jísti : k blahobytu přijíti.

Rybu prodávati, nebo prodávati viděti : nekalá zábava.

Rybu velkou koupiti nebo míti : štěstí a úspěch.

Rybu viděti : znamená potíže, nemoc, ztrátu.

Ryby chytati : nedbalost.

Rysa viděti : odhaliti něčí lest.

S

14. března 2011 v 15:56


Sad viděti : bohatství.
Sádrového trpaslíka viděti : nešťastný úmysl.
Saranče viděti : krátké trvání šťastného stavu.
Sedláka, oráče viděti : znamená štěstí.
Sekáče odpočívati viděti : ztráta u přátel.
Sekáče při práci viděti : štěstí a požehnání v obchodech.
Sekat pěkné obilí : dobré obchody.
Sekat trávu : dobré časy, hojnost.
Sekerou dříví štípati : roztržka.
Sekeru viděti : vzpoura, neštěstí.
Sele míti nebo dostati : pozor na podvodníky.
Seno páchnoucí : potíže v obchodech.
Seznamovati se : ztráta, bída.
Skála, na ní vylézti : překonání se.

Skála, nemoci na ní vylézti : váznutí, pokles obchodů.

Skála, snadno jí zdolati : vysokých cílů dosáhnouti.

Skála, snadno s ní sestoupiti : přítele nebo příbuzného ztratiti.

Skálu viděti : práce a únava.

Skálu vysokou viděti : velkolepým předsevzetím se zabývati.

Skladiště viděti, v něm se nacházeti : znamená zradu, pronásledování.

Skláněti se : ponížení, ztráta.

Sklenici brousiti viděti : něco vypátrati.

Sklenici prasklou viděti : roztržka.

Sklenici rozbíti : neštěstí, úlek, o smrti milé(ho) se dozvěděti.

Sklenici viděti nebo míti : vrtkavost v obchodech, nejistota.

Skleník viděti : vytrvalostí k cíli dojíti.

Sklep viděti, v něm se nacházeti : blížící se nemoc.

Sklep vymetati : špatné obchody dělati.

Sklepní schody, na nich upadnouti : dlouhé chřadnutí.

Skot : je zpravidla špatné znamení.

Skřivana viděti : rychle se vzmáhati.

Skvrny na šatech : zarmoucenost.

Slanečka jísti : pozor na opilství.

Slavnosti se zúčastniti : zpráva, která zármutek a starosti přinese.

Slepého vésti : příležitost potřebným pomoci.

Slepého viděti : odklad, překážky v podnikání.

Slepici kvokati slyšeti : dobrý a bohatý sňatek.

Slepici, pěknou, velkou viděti : štěstí v lásce.

Slepici, s kuřátky viděti : znamená hodně dětí, vnuků, ale také ztrátu přátel.

Slepý býti : od falešných přátel oklamán nebo ošizen býti.

Slona viděti : štěstí v obchodech, pozdní, ale dobré vdavky.

Slona zabíti : znamená smrt.

Slona zabíjeti viděti : zrušení předsevzetí.

Slonovina : chudoba.

Služebnictvo viděti : mnoho námahy a práce.

Sluch ztratiti : nepozornost.

Smát se : nečekaná událost, hned první den.

Smetí nakládati : Dlouhá služba.

Smetí sbírati : nepříjemnosti v domě.

Smetí vézti : Nepříjemnou práci dělati museti.

Smetí viděti : Zneuctění vinou špatných známostí.

Smích slyšeti : nečekanou radost zažíti.

Smlouvati, koupiti a vyměniti : nové přátelství navázati.

Smrk viděti, nebo pod ním státi : oklamán, ošálen býti.

Snopy nakládati a domů vézti : za námahu odměnu dostati.

Snopy s mnoha klasy viděti : Bohatství a spokojenost.

Snopy vázati : novou známost ukončiti.

Snopy viděti : nepřátele pokořiti.

Sochu povaliti : odjezd.

Sochu viděti : do nesmnází přijíti.

Sokola létati viděti : podveden, ošizen býti.

Sokola nésti : pocta.

Souboj, k němu býti vyzván : v nebezpečí života přijíti.

Soud, odsouzen býti : zmatek.

Soud, před ním státi : pravdu hledati.

Soudního sluhu viděti, s ním mluviti : varuje před zlými lidmi, první láska těžko vydrží.

Soudní síň viděti : neštěstí, potíže.

Sourozence umírati viděti : nepřítele ztratiti.

Sourozence viděti, nebo s ním mluviti : nepříjemnosti.

Sourozence zemřelého viděti : dlouhý život.

Sovu houkati slyšeti : mrzutosti.

Sovu viděti : nemoc, chudoba.

Spadnouti a škodu utrpěti : mnoho protivenství zažíti.

Spadnouti s domu : opatrnost při všech jednáních.

Spadnouti z výšky nebo do studny : neštěstí, ztráta úcty, majetku .

Spalničky : znamená mnoho příjemných hodin.

Srdce jísti : o vzájemné lásce se ujistiti.

Srdce krváceti viděti : urážky zakusiti.

Srdce rozříznouti : rozchod zamilovaného páru.

Srdce viděti : vroucně se zamilovati.

Sršně nebo ováda viděti : zpráva, která Vám hodně neklidu přinese.

Staré lidi viděti : stěstí.

Staré lidi uctívati : požehnání.

Stárnout : zlost.

Starý býti : svoboda.

Statek míti : bohaté dědictví získati.

Statek pěkný, velký zděditi, nebo jako dar získati : šťastný nebo výhodný sňatek.

Stavbu viděti nebo stavěti : změna bydliště, vzdálení milé, milého.

Stavitele na lešení viděti : v nebezpečí se ocitnouti.

Sťat býti : strach a zármutek, ztráta mecenáše.

Stětí viděti : nepřátele překonati, návrat dlouho nezvěstného přítele.

Stoupati viděti sebe : velká pocta.

Strach míti : zármutek, starosti s obživou.

Straku viděti : podvod.

Strašidlo nebo ducha viděti : pokušení, svádění k hříchu, nebezpečí, milého, čí přítele ztratiti.

Strom od blesku rotříštěný viděti : rozchod milenců.

Strom, pod ním seděti : dobré zprávy.

Strom rezavý viděti : blízké nebezpečí.

Strom, s něj spadnouti : ztráta zaměstnání, o přízeň a vážnost přijíti.

Strom starý, ovocný, z něj ovoce dostati : dědictví.

Strom suchý viděti : znamená úmrtí.

Strom vysoký, na něj se dívati : moc a sláva, dobré zprávy.

Stromy bez listů viděti : dokončení obchodů.

Stromy hořeti viděti : rodinné rozepře.

Stromy kvetoucí viděti : znamená radost, neočekávaný požitek, šťastné manželství.

Stromy ovocné česati : moc a sláva, dobré zprávy.

Stromy plné ovoce viděti : ztráta, nemoc.

Stromy poražené, od blesku spálené, nebo roztříštěné viděti :nepříjemnost, starost, bolest, zoufalství.

Strumu míti nebo na jiném viděti : nestřídmost vede k nemoci.

Strup na hlavě míti : získání bohatství.

Střecha, z ní spadnouti : nepříjemné zprávy.

Střechu domu viděti : smysl pro domácnost.

Střechy s vlaštovkami viděti : vydat se na cestu.

Střeva, závadná, poraněná : nemoc, dieta.

Studnu s čistou vodou viděti : otevřené doznání.

Studnu se silným obložením viděti : nebezpečí požáru.

Sud viděti : pozor na obžerství.

Supa viděti : zhoubná nemoc.

Svatba, jí se zůčastniti : přátele míti, dobré zprávy obdržeti.

Svatba, na ní se chystati : pocta.

Svatba, na ní tancovati : žal.

Svatbu míti : ztráta.

Svatbu viděti : žárlivost.

Svatého vzývati : požehnání při práci.

Svázaný býti : na rande pozvaný býti.

Svazovati něco : soudní pře.

Svědění kůže : chyby se dopustiti.

Světlo jasně zářící viděti : zdraví, dobré postavení, brzké zásnuby.

Světlo matné viděti : nemoc.

Světlo, nebo pochodeň zhasnouti viděti : potíže, nemoc, chudoba.

Světlo vzdálené viděti : příjemná cesta.

Svíčku hořící nésti : úmrtí.

Svíčku zhasnouti : známost ukončiti.

Svišťe viděti : lenost, chudoba.

Svrab míti : zbytečný strach a starost.

Svršky kupovati : Do soudního procesu býti zapleten.

Sýr jísti nebo viděti : štěstí a zdraví.

Syrovátku píti : Starosti o své zdraví míti.

T

14. března 2011 v 15:56
Tele viděti : nerozumné kousky vyváděti.

Tele zápasiti viděti : z nemoci se uzdraviti.

Tělo, vlastní obnažiti : s ostudou počítati.

Tělo zraniti : do nesnází se dostati.

Temnota, v ní se nacházeti : v nouzi se octnouti.

Temnota, z ní na světlo vyjíti : vysvobození z velkého nebezpečí.

Tchoře viděti : ošklivá nemoc.

Tlumok zavazovat : nastávající cesta.

Tlusté děti míti : znamená dobrý rok.

Tlustý býti : nečekané bohatství.

Topiti se : blahobyt, štěstí.

Topiti se někoho viděti : vítězství nad nepřítelem.

Továrnu míti nebo viděti : dobré obchody.

Trávu viděti : mějte se na pozoru před lichvářem.

Trn, jím býti píchnut : ukončení známosti.

Trosky hradu, na ně šplhati : nebojácnost v každém nebezpečí.

Trosky hradu viděti : zarmoucenost, truchlivost.

Trosky hradu, z nich spadnouti : škodu utrpět.

Tržiště viděti : nouze a nepohoda.

Třešeň viděti : pěkné počasí.

Třešně kyselé jísti : zádumčivost, smutek.

Třešně viděti, nebo jísti : nepříjemnosti různého druhu.

Tučněti : bohatství.

Tuk jísti : nemoc.

Tuk vařiti : ztráta, prohra.

Tužku viděti : dobré zprávy.

Tvář zakrývat : špatné zprávy.

Tvář bez nosu : smrt.

Tvář bledá : nemoc nebo úmrtí.

Tvář mýti : žal.

Tvář pěknou míti : dobrý průběh předsevzetí.

Tvář pěknou potkati : hodně radosti.

Tvář pěknou ve vodě viděti : dlouhý život.

Tvář hezkou v zrcadle viděti : splněné přání.

Tvář ošklivou míti : hodně starostí.

Tvář ošklivou ve vodě viděti : nepřátelství.

Tváře hubené : truchlivost, lítost.

Tváře tlusté, červené : dobré vyhlídky.

Týrán býti : potupa.

U

14. března 2011 v 15:55
U

Ubohý býti : den plný starostí.

Úctu jiným prokazovati : ponížení, pokoření.

Úctu přijímati : příznivé přijetí.

Uhelný důl viděti : s vdovou se oženiti.

Uhlí hořeti viděti : opatrnost při volbě přátel.

Uhlí viděti : bohatství, štěstí.

Úhoře mrtvého viděti : zármutek a mrzutost.

Úhoře staženého viděti : z vězení se osvoboditi, vysvobození z nesnází.

Úhoře z vody tahati : znamená konec nemoci, uzdravení.

Umyvadlo mosazné nebo měděné viděti : věrnost.

Umyvadlo, v něm se mýti : splacení viny.

Únos : neočekávaná rychlá svatba.

Urazit se : přízeň a blahovůle.

Úrodu dovézti domů : dědictví.

Úřad obdržeti nebo zastávati : ztrátu utrpěti.

Ústa nemoci otevříti : nebezpečí života.

Ústa velká míti : pozornost a úctu zažíti.

Ústřice viděti nebo jísti : úspěch v podnikání, sťastné těhotenství.

Uvězněný býti : ztráta štěstí.

Uzel dělati : někoho do rozpaků uvésti.

Uzel rozvázati : do zmatků řád vnésti.

Uzel viděti : v rozpacích býti.

V

14. března 2011 v 15:55

Váček prázdný najíti : nevděk.

Váček s penězi najíti : žádný zisk.

Válečné zbrojení viděti : zlé znamení.

Válka, do ní táhnouti : s vrchností míti co do činění.

Vápno : vyhlídka na vysoké výdaje.

Vařiti : velkolepou slavnost očekávati.

Vavřínový věnec viděti : úctu získati.

Včelí úl viděti : blaženost, prospěch.

Včely med sbírati viděti : dostati dobrou radu.

Včely, od nich bodaný býti : brzké neštěstí, nepříjemnosti s přáteli.

Včely pracovati viděti : dobře se míti.

Včely rojící se na stromě viděti : posílení lásky a věrnosti.

Včely rojící se viděti : popletené záležitosti.

Včely viděti : dobré znamení.

Vdávati se : potíže, neštěstí, chudoba.

Vědce viděti nebo s ním mluviti : podvedený býti.

Vejce červené viděti : hněv, požár, úmrtí přítele.

Vejce jísti : otcem se státi a tím šťastný býti.

Vejce míti : výhra, domácí pohoda.

Vejce najíti : ženichem nebo nevěstou se státi.

Vejce rozbité viděti : ztráta, hádka, chudoba, rozchod s přítelem nebo partnerkou (partnerem).

Vejce shnilé rozbíti : do zlých řečí se dostati.

Vejce spadnout nechati : nesvornost.

Vejce viděti nebo koupiti : úspěch v obchodech, blahobyt, povýšení v úřadu, dobré děti, dlouhý život.

Vejce žluté viděti : vážná nemoc.

Velblouda viděti : neobvyklý zážitek zažíti, zbohatnouti.

Vemeno krávy viděti : požehnání, dárek.

Věnec dělati : pracovitost.

Věnec nésti : znamená projevení úcty.

Věnec na pohřbu viděti : dědictví nebo ztráta existence.

Věnec ošklivý, ze zeleného listí : splnění přání.

Věnec z dubového listí dostati : vyznamenání.

Věnec z klasů na hlavě : vyznamenání.

Věnec z myrty viděti : svatba.

Věřitele viděti nebo jeho návštěvu očekávati : dobré, ale obtížné obchody sjednati.

Veselost ve spánku : neklid, nepokoj.

Vesničana chudého navštíviti : o úctu přijíti, pohrdání zakusiti.

Vesničana mluviti viděti : veselé dny přijdou.

Vesničana zámožného viděti : znamená štěstí.

Veverka, od ní býti pokousán : znamená pro svobodnou osobu zlou manželku, pro vdanou zlé děti.

Veverku viděti : znamená pro svobodnou osobu dobrý sňatek, pro vdanou péče o dítě.

Vězení, do něj býti veden : štěstí, zdraví.

Vězení, v něm býti : útěcha od přátel, povýšení.

Vězení, z něj propuštěn býti : nemoc, smrt.

Vězení viděti : klid získati.

Vidličku míti, nebo viděti : oklamán(a) býti.

Vílu viděti nebo s ní mluviti : velké štěstí ve všem.

Vlajku nésti : úctu získati.

Vlajku vlající viděti : nebezpečí, blížící se neštěstí.

Vlasy cizí nositi : nemoc na blízku.

Vlasy červené míti : nepřátelé na blízku.

Vlasy česati : štěstí v obchodech všeho druhu, spory rozřešiti.

Vlasy dlouhé míti : vážený a oblíbený býti.

Vlasy hezké černé míti : zdraví.

Vlasy rozcuchané míti : rodinné rozepře.

Vlasy stříhati si nechati : nepříjemnostem se vyhnouti.

Vlasy šedé míti : starostmi obtížen býti.

Vlasy ustřihnouti : ulehčení od starostí.

Vlasy ztratiti : zlé časy zažíti.

Vnitřnosti viděti : radost a láska.

Vnuka získati : stálý blahobyt.

Vous černý a pěkný míti : dobré zdraví.

Vous červený míti : falešní přátelé.

Vous dlouhý míti : výhra, stěstí.

Vozík nebo vůz viděti : špatné poměry.

Vozku viděti : zlost, roztržka.

Vrány krákati slyšeti : špatnou zprávu dostati.

Vrány viděti : úmrtí.

Vřesoviště suché viděti : zmařeny všechny naděje.

Vřesoviště zelené viděti : znamená poslední paprsek naděje.

Vši míti, a je zabíti : zlým nástrahám uniknouti.

Vši viděti nebo míti : peníze dostati.

Výhru získati : příjezd přítele očekávati.

Vydru chytiti : dobré obchody.

Výskati : neštěstí a truchlení.

Z

14. března 2011 v 15:55

Z


Zábavu pořádati : ztráta.

Záclona, za ní se ukrývati : pozor na podvod.

Záclonu viděti : úspěšné obchody.

Zadek, svůj viděti : zmatek v obchodech.

Zadek ženský viděti : malichernostmi se zabývati.

Zahradou hezkou se procházeti : radost, zvětšení majetku, čest získati, dobré obchody.

Zahradu s vysokým plotem viděti : zamítnutí žádosti.

Zahradu zanedbanou viděti : falešnými rádci obklopen býti.

Záchod : rozmrzelost, nuda.

Zajetí, do něj se dostati : podvod.

Zajíce jísti : spokojenost.

Zajíce stříleti : šťastný býti.

Zajíce viděti : strach.

Zametat světnici : nemoc.

Zápach, silný : nevěrnost, proradnost, faleš.

Zarmoucen býti : přátelé přijdou.

Zatmění slunce viděti : válka, těžká doba.

Zbrojnici viděti : válka a nepokoje.

Zedníka viděti : lenost škodu způsobí.

Zeď, na ní státi : znamená úspěch.

Zeď před sebou viděti : nepříjemnosti, námaha.

Zeď vodou zalitou viděti : v nemilost upadnouti.

Zeď zbořenou viděti : neštěstí.

Zeď, s ní seskočiti : radost, veselí.

Zeleninu syrovou viděti nebo jísti : nepříjemnosti v obchodech, ztráta, nemoc.

Zem černou viděti : nepříjemnost, neštěstí, zármutek.

Zem obdělávati : přírůstek do rodiny.

Zem žlutou, sluncem zalitou viděti : štěstí, úspěch, věrné přátelství.

Zemi cizí, neznámou viděti : finanční ztráta, neštěstí.

Zemi chudou, pustou viděti : neštěstí, ztráta, trudnomyslnost.

Zemi, hezkou viděti : dobrá žena přijde.

Zemi, velkou, širou viděti : radost, veselost, bohatství.

Země, s ní mluviti : velké bohatství.

Zeměkouli viděti : velká cesta, brzká a šťastná svatba.

Zemětřesení cítiti : znamená změnu, slušnost.

Zimostráz zelený viděti : pevné naděje.

Zlaté a stříbrné zboží vlastniti : lichotníky okolo sebe míti.

Zlaté mince viděti, přijímati : věrná láska a brzká svatba.

Zlatem platiti : roztržka s přáteli, neštěstí v obchodech.

Zlato na sobě nositi : těkavost, nestálost.

Zlato rozdávati : svatbu chystati.

Zlato ukrásti : úctu nebo milého(ou) ztratiti.

Zlato v prutech dostati : nepříjemnosti, ztráta.

Zlato viděti nebo míti : znamená úspěch v započatých i probíhajících záležitostech.

Zlato ztratiti : okraden nebo v obchodech podveden býti.

Zlatou rybu viděti : překážky v obchodech.

Zlatý důl objevit : jistá výhra.

Zloděje vstoupiti viděti : stěstí a jistota v obchodech.

Zmrtvýchvstání viděti : vysvobození z bídy.

Znečistiti se : nevěra.

Znečištěn býti : zlá pomluva.

Znečištěn býti a očistiti se : z nebezpečí se dostati.

Zneuctěn(a) býti : neštěstí ve všem.

Zneuctěn(a) býti veřejně : neštěstí a pokles v obchodech.

Zpěv slyšeti : dobrá zpráva.

Zpovědníka viděti, jemu se zpovídati : nejasné obchody napraviti.

Zrůdu viděti : Kvůli pomluvám ke škodě přijíti.

Zvon viděti : odvaha v podnikání.

Zvon zvoniti slyšeti : dobré znamení pro obchody, pro manžele však hádky.

Zvonek míti, jím zvoniti : domácí rozepře.

Zvonici viděti : štěstí, moc, čest.

Zvonění slyšeti : úmrtí.

 
 

Reklama